Heir to this rich heritage

Dame de pique

DAME DE PIQUE LE VIN